Hjarnø Færgefart – billetteringsregulativ

§1 Generelle bestemmelser

 •  Der betales kun fra Snaptun til Hjarnø – undtaget er natfærge og ekstra færge som betales begge veje
 • Manglende dokumentation, medfører opkrævning i henhold til gældende takst.
 • Det er kundens ansvar, at være i besiddelse af dokumentation for betalt overfart
 • Hjarnø Færgefart forbeholder sig retten til, uden varsel at foretage ændringer i fartplan og billetpriser

§ 2 Rabatter

stk. 1 Rabatkort

 • For at kunne købe rabatkort skal der betales depositum på 50 kr. For betalingskort. Beløbet refunderes ved aflevering af kortet.
 • Mistede eller defekte kort refunderes ikke.
 • Ubrugte ture på rabatkort refunderes ikke
 • Kortet kan ikke kombineres med andre rabatter.

Stk 2 grupperabat

 • Der kan ydes kontant rabat på passagerer i henhold til prislisten, ved selskaber over 20 personer.

§3 Tilkald af færge uden for ordinær sejlplan (nat udkald)

 • Kl. 05:45 til 23.10 på hverdage, 07.10 til 23.30 på lørdage og 07.30 til 23.10 på søndage kan færgen i særlige tilfælde rekvireres til nattakst (se prislisten) – færgepersonalets hviletidsbestemmelser skal overholdes.
 • Der kan bestilles ekstra afgange mod gebyr (se prislisten) En ekstra afgang må ikke påvirke de ordinære afgange

§ 4 Fri overfart

 • Personer med folkeregister adresse på Hjarnø, har som passagerer inkl. cykel fri overfart. Øboer som har invalideskilt til bil har fri overfart.
 • Studerende med forældre bosiddende på Hjarnø.
 • Delebørn under 18 år.
 • Færgeførere ved Hjarnø færgefart, deres ægtefælle og hjemmeboende børn.
 • Billettører ved Hjarnø færgefart.
 • Håndværkere bestilt af færgeriet.
 • Børn under 3 år.
 • Akut syge og deres transport har fri overfart.