Velkommen til Hjarnø Færgefart

OBS! – Kære gæster

Hjarnø færgen er i dok fra den 9. april til og med den 14. april
Sidste afgang fra Hjarnø kl. 16.30  til Snaptun søndag den 8. april, derefter vil Lille Hjarnø sejle indtil færgen kommer retur  i løbet af lørdag  den 14. april.
Lille Hjarnø vil sejle som afløser i hele ugen og der vil ikke kunne overføres biler, men kun begrænset småt gods.
Lille Hjarnø kan medtage 12 passagerer pr. sejlads og følger den ordinære sejlplan.

 

Rettigheder for passagerer på færger kan ses her:

http://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/RettighederPassagerer

Hjarnøfærgen i roligt vand

OBS! Grupper over 10 personer bedes kontakte færgen før besøg

Færgens telefonnummer: 30 70 23 45

Overfartsleder:
Flemming Walsted
Mail: overfartsleder@hjarnoefaergefart.dk

Formand:
Ole Ramlau, mail: formand@hjarnoefaergefart.dk

Færgefarten er medlem i Småøernes færgeselskab:  Se profilfilm fra færgeselskabet

Se folder om småøfærgerne som online blad eller som  pdf: Smaaoeernes_Faergeselskab_-_16_sider

 

 

 

GemGem

GemGem